Rauman satama on yksi länsirannikon suurimmista tavaraliikenteen satamista. Rauman Satama Oy on Rauman kaupungin tytäryhtiö, jonka palveluksessa on noin 30 henkilöä. Rauman sataman osat ovat nimeltään Iso-Hakuni, Petäjät, Laitsaaren keskuslaituri, Pikisaari, konttiterminaali sekä Martinkatin öljy- ja kemikaalisatama. Satamassa on yhteensä 20 laituria. Rauman satama on kolmanneksi suurin konttisatama Suomessa. Sitä suurempia ovat vain Kotka-Haminan ja Helsingin Satama.

Sataman päivittäinen toiminta

Satamassa käytettyjä kuljetusmuotoja ovat muun muassa kontit, Ro-Ro, Lo-Lo
sekä kuivat ja nestemäiset irto- ja projektilastit. Lastina satamassa on muun muassa paperia, sellua, sahatavaraa, sekä erilaisia kappaletavaroita, kuten maatalouskoneita ja voimalaprojekteja, mutta myös kuivia ja nestemäistä irtotavaraa, kuten viljaa, polttoainetta ja mäntyöljyä. Kaksi kolmasosaa sataman tavaravirrasta on vientiä, joista merkittävin osuus on metsätaloustuotteilla sekä kappaletavaralla.
Rauman sataman vahvuuksia ovat muun muassa:

  • 200 tonniin asti yltävä nosturivoima
  • liikkuvat nosturit
  • Rauman porttiheä frekvenssi
  • hyvät konttiyhteydet ympäri maailmaa
  • hyvät mahdollisuudet projektilastien käsittelyyn
  • mahdollisuudet saada tavarat nopeasti ulos satamasta
  • lyhyet kuljetusajat muualle Suomeen sekä ulkomaille
  • runsaasti lämmintä varastotilaa
  • aina auki oleva satama
  • sujuvat rautatie- ja autoiluyhteydet

Rauman sataman tulevaisuus

Rauman satamaan pääsee kahta väylää pitkin: joko eteläisen Rihtniemen 10 metrin väylää tai pohjoisen Valkeakarin 7,5 metrin väylää. Tällä hetkellä on menossa hanke, jossa Rauman 10 metrin väylän kulkusyvyys kasvatetaan 12 metriin. Työt tullaan toteuttamaan kuluvan sekä ensivuoden aikana.

Laajentamistarpeet perustuvat aktiivisen sataman väylien kapeuteen, jotka rajoittavat laivojen kokoa. Rauman kokonaisliikenne oli vuonna 2015 yhteensä 5,74 miljoonaa tonnia ja kontteja kuljetettiin sataman kautta 263 000 konttiyksikköä. Määrä on ollut sataman toiseksi suurin tähän mennessä. Mikäli Rauman satamaan saadaan suurempia laivoja, erityisesti kaukoviennin kuljetusten hintaa saadaan laskemaan merkittävästi yksikköä kohden.

Meriväylän laajennustöiden lisäksi laajenevat myös konttisatama sekä terminaali. Toimenpiteet lähes kaksinkertaistavat sataman kapasiteetin lisäämällä laituritilaa konttilaivoille sekä tilaa konttien varastointiin. Laajennuksien yhteiskustannukset nousevat reiluun 60 miljoonaan euroon. Urakan on tarkoitus valmistua ensivuoden loppuun mennessä. Laajennuksen jälkeen Rauman sataman konttiliikenteen kapasiteetin on tarkoitus kasvaa 500 000 konttiin vuodessa.

Laajentamistoimenpiteet helpottavat myös kasvavaa satamaliikennettä. Rauman sataman vienti kasvoi viime vuoteen verrattuna muutamalla prosentilla ja sen odotetaan kasvavan edelleen. Eniten on kasvanut metsäteollisuustuotteiden vienti ja etenkin sahatavaralla on ollut hyvä menekki. Myös konttiliikenne on ollut nopeassa kasvussa. Laajennusprojekti ei kuitenkaan ole lyhyen suunnitelman investointi, sillä laajennusta on suunniteltu Rauman satamaan jo yli vuosikymmenen ajan. Rauman Satama Oy:n osuus investointikustannuksista on noin 34 miljoonaa euroa ja Liikennevirasto kattaa kustannuksista noin 28 miljoonaa euroa.

Turvallisuusseikat Rauman satamassa

Rauman satama on yksi turvallisimmista satamista Suomessa. Satamassa panostetaan turvallisuusohjeisiin sekä niiden huolelliseen noudattamiseen. Satama kehottaakin kaikkia satama-alueella liikkuvia suorittamaan turvallisuusperehdytyksen, jonka voi suorittaa tietokoneen välityksellä kymmenessä minuutissa. Turvallisuutta lisää myös se, että satama-alueella voi liikkua vain kulkuluvan kanssa. Kulkuluvan saa yrityksestä, johon henkilö on menossa asioimaan. Kulkulupien avulla pyritään minimoimaan asiaankuulumaton liikenne satamassa ja sitä kautta turvaamaan kaikkien satama-alueella työskentelevien tai asioivien turvallisuus. Luvattomasta liikkumisesta satama-alueella saa huomautuksen ja asiasta voidaan mahdollisesti ilmoittaa myös viranomaisille.

Turvallisuussääntöjen on tarkoitus turvata matkustajien, rahdin sekä työntekijöiden turvallisuus. Säännöillä suojellaan satama-aluetta rikoksilta, mutta myös suojataan päivittäisen satama-aluetyöskentelyn jouhevuus ja sujuvuus. Rauman sataman turvallisuusohjeistuksessa muistutetaan muun muassa liikennesääntöjen noudattamisesta, valppaudesta satama-alueella liikkumisesta, työkoneiden väistämisestä, tarpeettoman satama-alueella liikkumisen välttämisestä sekä erityisen varovaisuuden noudattamisesta alueella. Ohjeistuksessa kehotetaan myös välttämään liikkumista alueella puheluiden aikana.

Turvallisuus on satama-alueilla tärkeää, sillä satamassa tapahtuu monenlaisia asioita samanaikaisesti. Useimmiten satama-alueilla on kova meteli ja suuret koneet kulkevat alueella. Tämän vuoksi valppaus satama-alueilla kulkemisessa on erityisen tärkeää. Rauman satama panostaakin turvallisuuden tärkeyteen muun muassa turvallisuusperehdytyksen muodossa, jota se suosittelee kaikille alueella liikkuville.